Podziękowanie.

Sołtys i Rada Solecka wsi Koczwara składają serdeczne podziękowania panu Sebastianowi Maciukowi, panu Jarosławowi Paszyńskiemu, panu Cukrowskiemu oraz wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie i wkład pracy w czasie budowy placu zabaw dla dzieci.
podziekowanie