Miesięczne archiwum: Kwiecień 2019

Sołtys i Rada Sołecka.

sołtys
W dniu 9 kwietnia w Szkole Podstawowej w Pomykowie
w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego odbyły się wybory sołtysa wsi Koczwara.
Całość przebiegła w ciepłej i wesołej atmosferze.
Sołtysem na następną kadencję została wybrana jednogłośnie Bożentyna Zapała.
Rada Sołecka została zaś rozszerzona o kolejnych członków i zostali nimi:
Grażyna Świercz
Mariusz Tkaczyk
Stanisław Basiak
Zbigniew Grabowski